PLAAS TE KOOP!

GROOT-MARICO

 

2 sterk boorgate (nie gerigistreer)

 

VASTE EIENDOM:

 

 

 

 

 

PLAAS STRAATSDRIF JP 74 GEDEELTE 12 GROOT MARICO DISTRIK 

Besproeiingslande

 

4

4

 

 

ha

Weiding:

 

3

30

 

 

ha

 

   

 

 

VERBETERINGS: met groei v 4% oor 4 jaar 

 

 

 

 

Huis 1 

1

180

 

Huis 2 

1

476

 

Enkel motorhuis en gifkamer

1

36

 

Dubbel motorhuis

1

80

 

Tabak klaskamer

1

132

 

COV area

 

500

 

Sinkstoor (toe aan drie kante)

1

234

 

Sinkstoor (oop aan kante)

1

576

 

Stoepe

1

12

 

 

  

 

     

VIR MEER INLIGTING KONTAK NANTES UYS 083 263 2469  

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

SPOG WILDSPLAAS TE KOOP te BESTERSHOEK, SWARTRUGGENS

R 3 315 000.00

KONTAK 014 544 0235 VIR MEER BESONDERHEDE

https://drive.google.com/open?id=0B0pixr3UeXiKU3JwblQ4ZUY3Nk0